Categories
Uncategorized

Vårmöte VT-22

Den 11:e maj hade sektionen vårmöte! Under vårmötet valdes en ny klubbmästare för perioden 01/07-2022 till 30/06-2023. På posten tillsattes Albin Rydja! Även FUMledamot valdes samt en suppleant till denne, på dessa poster tillsattes Jacob Signeul samt Sebastian Sjöberg respektive. Vidare beslutades att e-sektionen ska gå med i SAIF, Svenska akademiens idrottsförbund, samt att ge styrelsen 2021 ansvarsfrihet. Protokoll kan hittas på hemsidan efter justering och signering.

Categories
Uncategorized

Glad valborg

Önskar styrelsen!

Categories
Uncategorized

Gymnasieambassadör

Hej,

Nu drar årets omgång av gymnasieambassadörsprojektet igång (tidigare kallat hemortsambassadörsprojektet). Där kan studenter besöka sin gamla gymnasieskola och hålla en presentation för att inspirera fler till att söka våra program och även välja att besöka fler skolor i Uppsala med omnejd. Man får resan betald och arvode på 500 kr.

Mer information finns på projektets hemsida: 21/22 (google.com)