Styrelsen

Ordförande
Viktor Åström
[email protected]

Vice Ordförande och Kassör
Hector Wallén
[email protected]

Studiebevakare
Oscar Dellham
[email protected]

Studiesocialt ansvarig
Andreas Åberg
[email protected]

Klubbmästare
Jakob Delander
[email protected]

Klubbmästare
Jennifer Underdal
[email protected]

Sportansvarig
Hampus Englund
[email protected]

Arbetsmarknadsansvarig
Lukas Fredholm
[email protected]

PR-ansvarig
Johan Mårtensson
[email protected]