Styrelsen

Ordförande
e-ordf@utn.se

Vice Ordförande och Kassör
e-kassor@utn.se

Studiebevakare
e-studierad@utn.se

Studiesocialt ansvarig
e-studiesocial@utn.se

Klubbmästare
e-klubb@utn.se

Klubbmästare2
e-klubb@utn.se

Sportansvarig
e-sport@utn.se

Arbetsmarknadsansvarig
e-arb@utn.se

PR-ansvarig
e-pr@utn.se