Studiebevakning

Ett av våra viktigaste syften som sektion är just studiebevakning och studiesocialt.

Det är viktigt för oss att man tycker att utbildningen går rätt till och att vi har möjlighet att styra hur den drivs.

Vi bedriver aktiv studiebevakning och har en post i styrelsen som är dedikerad till just detta.

Denna persons uppgift är att ta vara på alla studenters intressen och framföra dem till lärare och institution samt driva utbildningsfrågor.

Det anordnas varje termin en Studiefika, då man träffas under en lunch varje årskurs för sig och man går igenom varje kurs hur den har gått eller hur den är, och har då chansen att föra fram sin åsikt.

Det finns också årskurs representanter som har möte med sektionens studiebevakare varannan vecka för att stämma av att allt fortlöper som det ska.

Om man känner att det är mer brådskande eller bara har allmänna frågor eller tankar ska man inte tveka att kontakta sektionens studiebevakare direkt på

e-studierad@utn.se

Om man känner att man behöver kan man även kontakta kårens studiebevakare direkt på:

bevakare@utn.se