E+

Vad är E+?

E+ är en beteckning som vi har för en amanuenspost som arbetar för likabehandling inom sektionen.
Denna person har ansvar för att främja studietiden för alla studenter och arbeta så att alla känner sig inkluderade. Men också hur man kan nå ut till fler för att öka jämställdheten inom sektionen.

Behöver du någon att prata med? Eller bara känner att det finns något du behöver få ur dig är detta en person som du alltid kan vända dig till för att få svar eller hjälp att hitta till rätt person att prata med.

Detta är en post som ligger utanför det styrelsearbete som bedrivs av sektion. E+ är till för alla och arbetar för alla inom specifikt vår sektion.