Categories
Uncategorized

Vårmöte VT-22

Den 11:e maj hade sektionen vårmöte! Under vårmötet valdes en ny klubbmästare för perioden 01/07-2022 till 30/06-2023. På posten tillsattes Albin Rydja! Även FUMledamot valdes samt en suppleant till denne, på dessa poster tillsattes Jacob Signeul samt Sebastian Sjöberg respektive. Vidare beslutades att e-sektionen ska gå med i SAIF, Svenska akademiens idrottsförbund, samt att ge styrelsen 2021 ansvarsfrihet. Protokoll kan hittas på hemsidan efter justering och signering.

Leave a Reply

Your email address will not be published.